„Kancelaria Prawna NBC – LEX Zdzisław Glimos” Sp. k. funkcjonuje na rynku usług doradczych od czerwca 2008 r. Działalność Kancelarii opiera się na połączeniu wieloletnich doświadczeń wspólników, zdobytych w ramach prowadzenia firm Nizielski & Borys Consulting Sp. J. (obecnie NBC Consulting Sp. z o.o.) i Kancelarii Radcy Prawnego – Zdzisława Glimos.

Działalność Kancelarii w głównej mierze koncentruje się na doradztwie prawno-gospodarczym. Specjalizacją Kancelarii jest doradztwo w zakresie realizacji inwestycji infrastrukturalnych, pomocy publicznej i partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na roboty budowlane lub usługi, prawa zamówień publicznych, szerokorozumianych przepisów dotyczących realizacji projektów w ramach Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej.

więcej »  

Aktualności

28.07.2016r.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PROMOCJĘ KOLEKCJI NUMIZMATYCZNEJ, BIEŻĄCE DORADZTWO W CZYNNOŚCIACH POSZUKIWANIA NABYWCY ORAZ DOPROWADZENIE DO TRANSAKCJI JEJ ZBYCIA NA NAJKORZYSTNIEJSZYCH WARUNKACH
ZNAK SPRAWY: PN/WNK/01/2016

Dokumenty do pobrania:

> Ogłoszenie o przetargu: PN/WNK/01/2016 »

> Załączniki do przetargu: PN/WNK/01/2016 »